Master class weekends 


Dit is een meer diepgaande cursus in Dim mak, Qi Gong, Kyusho Jitsu en Kiatsu.

Ze heeft tot doel om de deelnemers meer inzicht te bieden in zowel Qi Gong als Dim Mak en beter te begrijpen hoe het werkt. Hierdoor kan men het meer verfijnen en beter integreren in zijn eigen discipline of toepassing (bvb massage, shiatsu of yoga).

Daarom volgen we de holistische benadering. Om Dim Mak of Kyusho goed te leren beheersen en toepassen, is dieper inzicht in energetisch werken een noodzaak. Doeltreffende en verfijnde Dim Mak verkrijgt men alleen via de energetische verstoring van het lichaam en geest.

Hiervoor is kennis van energetisch werken via het Qi Gong een absolute must.

We werken vanuit het principe “first learn to make it, then learn to break it”. Dat wil zeggen dat men in staat moet zijn om de gevolgen van Dim Mak technieken ongedaan te maken of te herstellen. Hiervoor leren we de helende werking van het Qi Gong, ondermeer via de energetische massage Kiatsu.

Om een graad te behalen in het Dim Mak is het bijgevolg noodzakelijk om zowel Qi Gong als Kiatsu te beoefenen. Het is NIET noodzakelijk om Dim Mak te beoefenen teneinde een graad in Qi Gong te verwerven.

Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. Wel is het aangeraden om daarnaast ook nog deel te nemen aan een basiscursus Dim Mak.

Alleen via deze cursus is het mogelijk om binnen de academie Theo De Gelaen graden op te bouwen. (klik HIER voor het graden programma)

Examens in Dim Mak worden exclusief tijdens deze cursus afgenomen.

Deelname aan de 5 weekends + minstens 1 basiscursus kan (mits slagen voor het examen) leiden tot de graad van Instructeur Dim Mak.

Deze cursus volgt een cyclisch programma van 5 weekends met een frequentie van 1 per 2 maanden (februari, april, juni, september, november). Men kan alleen deelnemen via blokken van 5 weekends. Deelnemen aan losse weekends is niet mogelijk. Deelnemen aan slechts 1 dag van de twee is echter wel mogelijk. In dat geval kan men de opleiding bijvoorbeeld spreiden over 10 weekends.

Het programma wordt bepaald volgens de behoeften en het niveau van de deelnemers.

Docent:

De lessen worden gegeven door Grootmeester en 8e dan Theo De Gelaen, geassisteerd door verschillende erkende masters en leraren van de academie.

Data:

Volgende weekends liggen al vast:

  • 29 en 30 september 2018
  • 24 en 25 november 2018
  • 19 en 20 januari 2019
  • 16 en 17 maart 2019
  • 25 en 26 mei 2019
  • 28 en 29 september 2019
  • 23 en 24 november 2019

Prijs:

500,- euro voor 5 weekends (of 10 lesdagen). We werken alleen met geëngageerde mensen. Daarom kan men alleen deelnemen mits vooraf betaling van de 5 weekends.

Te storten op rekening nr BE72 132 5029231 16 met bic code BNAGBEBB op naam van Daochi of in contanten mee te brengen de eerste les.

Deze prijs is exclusief een eventuele basiscursus. Die zijn wel inbegrepen in het volledige jaarabonnement van 750,- euro. Met dit abonnement kan men een jaar lang ALLE lessen van zowel Qi Gong, Dim Mak als Kiatsu volgen.

Gratis voor mensen met een jaarabonnement van de Academie Theo De Gelaen.

Locatie:

Academie Theo De Gelaen, Stationsstraat 62 3920 Lommel